Dom seniora nad młynem

Pn-Pt 9-17Sb 9-14

Bezpieczny Grant

Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Seniora nad Młynem w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 18590 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30,06,2021

W wyniku realizacji grantu doposażymy stanowiska pracy personelu placówki Dom Seniora nad Młynem oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19. Doposażymy placówkę Dom Seniora nad Młynem w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Copyright © 2022 by dom seniora .
All rights reserved.